Zgłoszenia atrakcji

Zasady zgłaszania atrakcji

 1. Zbiórka atrakcji odbędzie się za pośrednictwem systemu Nagato.
  Start zgłoszeń: 26.10.2018
  Zamknięcie zgłoszeń: 25.11.2018
 2. W przypadku chęci poprowadzenia całego bloku atrakcji, sali tematycznej, itp., należy zgłosić się mailowo na adres: atrakcje@funcube.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane niezależnie. Osoba odpowiedzialna za salę zobowiązana jest do przesłania pełnego planu atrakcji najpóźniej do dnia 25.11.2018, zgodnego ze wzorem, który otrzyma od koordynatora atrakcji.
 3. Wszyscy prowadzący atrakcje zobowiązani są do opłacenia biletu wstępu. Atrakcje osób, które nie opłacą biletu w terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia atrakcji bez podania przyczyny.
 5. Wcześniejszy przyjazd na konwent będzie możliwy tylko w szczególnych wypadkach i tylko po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.
 6. Prowadzący atrakcje, którzy nie ukończyli 18 lat mają obowiązek okazania zgody od rodziców (wzór zgody do pobrania).
 7. Twórca atrakcji, który nie będzie mógł pojawić się na konwencie lub poprowadzić swojej atrakcji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym koordynatora.
 8. Organizator nie gwarantuje dostępu do Internetu podczas prowadzenia atrakcji, prosimy mieć to na uwadze podczas przygotowywania materiałów.
 9. Osobom prowadzącym atrakcje przysługują zniżka na bilet w wysokości 15 zł za każdą godzinę prowadzonej atrakcji.
 10. Zwroty będą wydawane w niedzielę 9.12.2018 od godziny 8.00 w biurze konwentowym lub wcześniej po uzgodnieniu z koordynatorem.
 11. Wszelkie pytania związane z punktami programu konwentu prosimy kierować na adres: atrakcje@funcube.pl
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez twórców w salach, w których prowadzili oni swoje atrakcje.
 13. Twórcy atrakcji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu konwentu.