Zgłoszenia atrakcji

Zasady zgłaszania atrakcji

 1. Zbiórka atrakcji odbędzie się za pośrednictwem systemu Nagato.
  Start zgłoszeń: 29.10.2017
  Zamknięcie zgłoszeń: 24.11.2017
 2. W przypadku chęci poprowadzenia całego bloku atrakcji, sali tematycznej, itp., należy zgłosić się mailowo na adres: atrakcje@funcube.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane niezależnie. Osoba odpowiedzialna za salę zobowiązana jest do przesłania pełnego planu atrakcji najpóźniej do dnia 24.11.2017, zgodnego ze wzorem, który otrzyma od koordynatora atrakcji.
 3. Wszyscy prowadzący atrakcje zobowiązani są do opłacenia biletu wstępu. Atrakcje osób, które nie opłacą biletu w terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia atrakcji bez podania przyczyny.
 5. Wcześniejszy przyjazd na konwent będzie możliwy tylko w szczególnych wypadkach i tylko po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.
 6. Prowadzący atrakcje, którzy nie ukończyli 18 lat mają obowiązek okazania zgody od rodziców (wzór zgody do pobrania).
 7. Twórca atrakcji, który nie będzie mógł pojawić się na konwencie lub poprowadzić swojej atrakcji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym koordynatora.
 8. Organizator nie gwarantuje dostępu do Internetu podczas prowadzenia atrakcji, prosimy mieć to na uwadze podczas przygotowywania materiałów.
 9. Osobom prowadzącym atrakcje przysługują zniżki*:
  • za pierwszą godzinę: 50%
  • za drugą godzinę: 50%
  • za każdą następną godzinę: 10zł
  Przykłady:
  • Jedna osoba prowadzi 1 godzinę atrakcji - otrzymuje zniżkę w wysokości 50% wartości zakupionego biletu.
  • Dwie osoby prowadzą 3 godziny atrakcji - każda z osób dostaje zniżkę w wysokości 50% wartości biletu + 5 zł.
  • Dwie osoby prowadzą 4 godziny atrakcji - każda z osób dostaje zniżkę w wysokości 50% wartości biletu + 10 zł.
 10. Zwroty będą wydawane w niedzielę 10.12.2017 od godziny 9.00 w biurze konwentowym lub wcześniej po uzgodnieniu tego z koordynatorem.
 11. Wszelkie pytania związane z punktami programu konwentu prosimy kierować na adres: atrakcje@funcube.pl
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez twórców w salach, w których prowadzili oni swoje atrakcje.
 13. Twórcy atrakcji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu konwentu.

*w przypadku biletów VIP obowiązuje zwrot do kwoty 50 zł